Qui som?

El Grup de Periodistes Ramon Barnils es va començar a gestar fa més de vint anys amb la intenció de crear un punt de trobada per als periodistes que compartíem una mateixa idea de periodisme rigorós, crític, fet i pensat des dels Països Catalans. Després d’uns anys de trobades informals, i poc després de la mort de Ramon Barnils, el col·lectiu es va constituir formalment el juliol de 2001 prenent el nom de qui considerem referència d’autoexigència professional i de coherència ideològica. Actualment, des del Grup de Periodistes Ramon Barnils treballem en la difusió i la defensa d’un periodisme rigorós i un espai comunicatiu propi, que uneixi la cultura i la llengua. Un espai que, reivindiquem, cal que sigui reconegut política i administrativament.

Què volem?

  • Assolir un model comunicatiu rigorós, equànime i de qualitat en el marc dels Països Catalans.
  • Defensar una informació documentada i contrastada que promogui la reflexió i l’anàlisi.
  • Combatre el dirigisme, la censura i l’autocensura amb què exerceixen la majoria de mitjans.

Estatuts

Descarrega aquí els pdf Estatuts del Grup de Periodistes Ramon Barnils

Organigrama de la junta 2021 – 2023

President:

 

Enric Borràs

 

Vicepresidències:

 

Joan Rusiñol
Elisenda Rovira

 

Tresorera: Elisabet Borreda
Vocals: Ferran Casas
Sara González
Xavi Gispert
Adrià Serra
Enric Rodón
Miquel Ramos
Laura Pinyol
Aida Morales
Laia Soldevila
Ruth Gumbau
Jordina Arnau
Albert Mercadé
Laura Cortés
Arnau Lleonart

 

The Ramon Barnils Group of Journalists started more than twenty years ago as a meeting point for journalists who shared the same idea of rigorous critical journalism, carried out and conceived from Catalonia. After a couple of years of informal meetings, and soon after Ramon Barnils’ death, the association was formally set up in July 2001 and took the name of whom we believe to be a reference of professional rigour and ideological coherence. The Ramon Barnils Group of Journalists is currently working for spreading and defending rigorous journalism and a communicative space where culture and language get together. A space which, as we claim, needs to be recognized either politically or by the authorities.

What we want?

  • To attain a rigorous, impartial, high-quality communicative model in the framework of Catalonia.
  • To defend documented, compared information which promotes reflection and analysis.
  • To fight against the control, censorship and self-censorship with which most of media work.

Statutes

Download the pdf statutes of Grup de Periodistes Ramon Barnils [in catalan]

Organization  2021- 2023

President:

 

Enric Borràs

 

Vicepresidences:

 

Joan Rusiñol
Elisenda Rovira

 

Tresasurer: Elisabet Borreda
Board members: Ferran Casas
Sara González
Xavi Gispert
Adrià Serra
Enric Rodón
Miquel Ramos
Laura Pinyol
Aida Morales
Laia Soldevila
Ruth Gumbau
Jordina Arnau
Albert Mercadé
Laura Cortés
Arnau Lleonart