Notice: Undefined index: pushnav-menu in /var/www/vhosts/grupbarnils.cat/httpdocs/premibarnils/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/inc/helpers.php on line 18 Notice: Undefined index: split-nav-menu in /var/www/vhosts/grupbarnils.cat/httpdocs/premibarnils/wp-content/plugins/swift-framework/includes/page-builder/inc/helpers.php on line 18 Premi Ramon Barnils | Premi al millor reportatge d’investigació escrit

Inici

logo-premisbarnils

Des de l’any 2001, el Grup de Periodistes Ramon Barnils és punt de trobada de professionals que compartim una mateixa idea de periodisme rigorós, crític, fet i pensat des dels Països Catalans. Poc després de la mort de Ramon Barnils, el col·lectiu es va constituir formalment el febrer de 2002 prenent el nom de qui considerem referència d’autoexigència professional i de coherència ideològica.

Des del Grup treballem en la difusió i la defensa d’un periodisme rigorós i un espai comunicatiu propi, que uneixi la cultura i la llengua. Un espai que cal que sigui reconegut políticament i administrativa. És per aquest motiu, i per demostrar que malgrat la crisi econòmica i de valors que creuem el rigor i l’excel·lència encara són possibles, que volem donar una alenada al periodisme d’investigació amb el Premi de Periodisme d’Investigació Ramon Barnils.

Bases

El Premi Ramon Barnils és una iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnils que vol promoure la informació documentada i contrastada per provocar la reflexió i l’anàlisi, principis inspiradors de l’entitat. Per fer-ho, es premiarà el millor reportatge d’investigació escrit i es preveu la seva publicació al diari Ara.

 

Objectiu

L’objectiu del Premi és estimular la pràctica del periodisme d’investigació entre els professionals de l’ofici i els estudiants de periodisme d’arreu dels Països Catalans. Així mateix, vol augmentar la publicació de reportatges que tracten temes poc presents als mitjans i basats en el treball de recerca dels seus autors.

 

Convocants i col·laboradors

 • El premi el convoca i organitza el Grup de Periodistes Ramon Barnils
 • Compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat, Supermercats Bonpreu-Esclat i Estrella Damm

 

Participants

El concurs és obert a professionals del periodisme i a estudiants de grau, postgrau o màsters de periodisme. També hi poden concórrer llicenciats o graduats en periodisme encara que no estiguin en actiu mentre estigui oberta la convocatòria del concurs.

Els estudiants de periodisme que es presentin al concurs hauran d’avalar la seva condició d’alumnes matriculats en una universitat en el moment de participar. Ho faran amb un document de la gestió acadèmica del seu centre que acrediti que són estudiants durant el curs acadèmic vigent en el moment de la convocatòria.

 

Premis

El concurs atorgarà un premi al millor reportatge i un accèssit al millor text elaborat per estudiants de periodisme

 • Premi al millor reportatge d’investigació. Hi concorreran tots els reportatges que es presentin al concurs, independentment de les característiques dels seus autors. El premi és de 1.200 euros i inclou la publicació del reportatge al diari Ara.
 • Accèssit al millor reportatge d’investigació d’estudiants de periodisme. Només hi concorreran els reportatges elaborats per alumnes matriculats en estudis de grau o postgrau de periodisme. L’accèssit és de 400 euros.

Els premis s’atorgaran en el marc d’una cerimònia d’entrega que tindrà lloc el novembre a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Els guanyadors no es faran públics abans d’aquest acte d’entrega.

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

 

Sobre la publicació

La data de publicació del reportatge per part del diari Ara es negociarà entre el guanyador i el diari Ara. El Grup de Periodistes Ramon Barnils farà de mediador entre el/s guanyador/s i l’empresa editora del diari.

El text guanyador del premi al millor reportatge, sigui íntegre o alguna de les seves parts, no es podrà publicar en cap altre mitjà de comunicació abans no aparegui al diari Ara.

 

Originals

 • Els textos presentats hauran de ser reportatges originals i inèdits. No es podran presentar reportatges ja publicats o amb un acord per a la seva publicació durant 2015 o 2016
 • Els reportatges tindran una extensió mínima de 10.000 caràcters i un màxim de 15.000 caràcters en lletra Arial, cos 11 i interliniat 1,5
 • Els reportatges han de dur obligatòriament un titular, un subtítol i una entradeta
 • Els originals hauran d’estar escrits en català
 • Els reportatges podran ser elaborats individualment o en grup. En el cas de ser un text col·lectiu, el nombre màxim d’autors serà de 3. En qualsevol cas, han d’aparèixer signats amb un sol pseudònim
 • Un mateix autor només podrà presentar un sol original, sigui com a autor individual o com a membre d’un grup
 • No hi ha cap limitació temàtica ni tampoc temes preferents
 • Els reportatges han de tractar qüestions i problemàtiques que ocórren o tenen un impacte clar sobre els Països Catalans en conjunt o qualsevol de les nacions, comarques i municipis que els integren

 

Mesures antiplagi

L’organització del premi tindrà especial cura per evitar l’admissió de reportatges plagiats parcialment o total. Així mateix, el Grup de Periodistes Ramon Barnils es reserva el dret a emprendre les mesures que consideri oportunes per denunciar públicament el plagi, així com donar a conèixer la situació als possibles perjudicats d’aquest delicte.

 

Procediment de lliurament

L’entrega dels reportatges seguirà el sistema de pliques per mantenir l’anominat dels autors.

Es farà servir un sistema de doble sobre. En el primer sobre s’inclourà el formulari d’inscripció al concurs (vegeu el web del premi) mentre que en el segon s’hi dipositarà l’original del reportatge.

Dins del sobre amb el reportatge hi ha d’haver sis còpies en paper de l’original així com una còpia digital en PDF. La còpia digital es podrà lliurar en qualsevol suport de memòria físic (CD, USB, etc.).

Totes les còpies dels reportatges han d’anar signades amb pseudònim.

En cap cas els originals poden contenir cap informació que permeti la identificació dels autors per part dels membres del jurat.

Els reportatges s’enviaran per correu postal a:

Grup de Periodistes Ramon Barnils – Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació

Hotel d’Entitats de Gràcia

C/ Providència, 42 · 08024 Barcelona

L’organització garantirà la conservació de l’anonimat de l’autoria davant dels membres del jurat.

 

Terminis

 • Els reportatges es podran entregar entre el 15 de maig i el 30 de setembre de 2015. En cap cas s’acceptaran reportatges rebuts abans o després d’aquest període.
 • Per a la recepció, es tindrà en compte la data del segell d’admisió de Correus o de l’empresa de missatgeria que puguin emprar els aspirants al premi.
 • En els 15 dies posteriors a la finalització del periode d’entrega, es notificarà als participants si el seu reportatge ha estat admés o no d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases.

 

Jurat

El jurat del Premi estarà format per sis membre amb representació de les següents entitats o col·lectius:

 • El president del Grup de Periodistes Ramon Barnils
 • El director dels mitjans públics de Sant Cugat del Vallés (Cugat.cat)
 • La degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC)
 • Un professor de Periodisme de les facultats amb seu als Països Catalans
 • Un professional en actiu
 • Un periodista del diari Ara

La composició del jurat es farà pública al web del premi un cop s’hagi tancat el període d’entrega dels originals.

 

Criteris de valoració

El jurat es guiarà per els següents criteris a l’hora de valorar les propostes rebudes:

 • Originalitat: es tindrà en compte que el reportatge tracti temes poc presents als mitjans de comunicació o doni una perspectiva completament nova a un de ja tractat
 • Interès informatiu: el tema tractat haurà de ser d’interès periodístic clar, atenent que el premi inclou la publicació del reportatge guanyador en un mitjà d’abast nacional dels Països Catalans
 • Veracitat: A més del compromís antiplagi que els concursants adquireixen en participar en aquesta convocatòria, el jurat prestarà especial atenció a la veracitat, tant de les fonts com de les dades en què es basa el reportatge. En cas de detectar indicis de falsedat, el reportatge serà exclòs automàticament del Premi
 • Fonts emprades: es valorarà la diversitat i qualitat de les fonts consultades, tant personals com documentals
 • Qualitat redaccional: l’estil periodistic i el domini de la llengua seran aspectes especialment valorats pel jurat

 

Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i del veredicte del jurat, que no podrà ser objecte de cap mena d’apel·lació.

 

Més informació

Web del Premi del Grup de Periodistes Ramon Barnils: http://www.grupbarnils.cat/premibarnils

Secretaria Tècnica del Grup de Periodistes Ramon Barnils: info@grupbarnils.cat

 

Premsa

ABC
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2043079

ARA
http://www.ara.cat/media/article-futbol-guanya-Ramon-Barnils_0_1475252531.html

CATALUNYA PRESS
http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/380562/un-reportatge-sobre-els-ultres-del-futbol-premi-ramon-barnils-de-periodisme-d-39investigacio

COMUNICACIÓ 21
http://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/113921-un-reportatge-sobre-els-ultres-del-futbol-guanya-el-premi-ramon-barnils-d-investigacio

cugat.cat
http://www.cugat.cat/noticies/societat/114306/un-treball-sobre-el-mon-ultra-al-futbol-catala-guanya-el-premi-ramon-barnils

e-noticies
http://comunicacio.e-noticies.cat/ultres-al-futbol-98831.html

LA VANGUARDIA
http://www.lavanguardia.com/vida/20151126/30415131188/catalunya-un-reportaje-sobre-los-ultras-del-futbol-premi-ramon-barnils-de-periodismo-de-investigacion.html

LLIBERTAT.cat
http://www.llibertat.cat/2015/11/un-reportatge-sobre-els-ultres-del-futbol-guanyador-del-premi-ramon-barnils-de-periodisme-d-investi-33197

MON
http://www.mon.cat/cat/notices/2015/11/_els_ultres_154165.php

NACIÓ DIGITAL
http://www.naciodigital.cat/noticia/98830/grup/barnils/lliura/avui/premi/ramon/barnils/periodisme/investigacio

http://www.naciodigital.cat/noticia/98867/reportatge/sobre/ultres/futbol/guanya/premi/ramon/barnils/periodisme/investigacio

REGIÓ 7
http://oci.regio7.cat/tv/noticias/nws-465513-tres-estudiants-guanyen-premi-periodisme-ramon-barnils.html

VILAWEB

http://www.vilaweb.cat/noticies/un-reportatge-sobre-els-ultres-del-futbol-guanya-el-premi-ramon-barnils-de-periodisme-dinvestigacio-2/

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/premis-ramon-barnils-de-periodisme/video/5567550/

http://www.cugat.cat/noticies/videos/114306

Contacte

C/ Providència, 42 (Hotel d'Entitats de Gràcia) 08024 Barcelona

Patrocinadors

logo-bonpreu      logo-ajuntament logo-estrella

Col·laboradors

logo-cdep    logo-ara